ඔබේ බයිලිවික් යනු කුමක්ද?

තැන්පතු පොටෝස් 5625718 s

නියම වචනය. මිතුරෙක් මගේ සමාගමක බලකොටුව ගැන කතා කිරීමේදී එය භාවිතා කළේය. සිට ශබ්ද කෝෂය:

බේලිවික්
නාම පද, උච්චාරණය කරන ලද [බෙයි-ලූ-වික්]

  1. පුද්ගලයෙකුගේ විශේෂිත උනන්දුවක්, කුසලතා හෝ අධිකාරියක්.
  2. ඇපකරුවෙකුගේ කාර්යාලය හෝ දිස්ත්‍රික්කය.

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.