වින්ඩෝස් විස්ටා බලපත්‍ර වෙනස් කරයි

දැක්මසොයාගැනීමෙන් ගීක්ස් යනු සරාගී ය on ZDNet. බොහෝ විට තම පරිගණකය යාවත්කාලීන කරන ගෘහස්ථ පරිශීලකයාට මෙය හාස්‍යජනකය.

එක් ZDNet අනුව: කෙටි අනුවාදය නම් ඔබට “බලපත්‍රය වෙනත් උපාංගයකට නැවත පැවරිය හැකිය එක වරක්”හෝ“ මෘදුකාංගය එක් වරක් මාරු කිරීම සහ මෙම ගිවිසුම කෙලින්ම තෙවන පාර්ශවයකට පැවරීම. ”

ඔබට මෙහි බලපත්‍රය කියවිය හැකිය

මයික්‍රොසොෆ්ට් හි සමහර ලිනක්ස් භාවිතා කරන්නන් සිටීද නැද්ද යන්න මට පුදුමයට කරුණකි, රහසිගතව මේ වගේ බිම් කොටස් තල්ලු කරමින් රාක්ෂයා ගිල දමයි.