පත්වීම: ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා සියලු දෙනාගේම මාර්ගගත උපලේඛනගත කිරීම

සේවා මත පදනම් වූ පිරිනැමීම් ඇති ව්‍යාපාර සේවාදායකයින්ට ඔවුන්ගේ සේවාවන් මිලදී ගැනීම හෝ ඔවුන්ගේ කාලය වෙන් කර ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා ක්‍රම සොයමින් සිටී. 24 × 7 සමඟ අමුත්තන් වෙන්කරවා ගැනීමේ පහසුව සහ නම්‍යශීලිත්වය සහ ආරක්ෂිත සබැඳි ගෙවීම්, ක්ෂණික වෙන්කිරීම් දැනුම්දීම් සහ ද්විත්ව වෙන්කරවා ගැනීම්වල අමතර ප්‍රතිලාභ සමඟින් ඔබට මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බාධා රහිත ක්‍රමයක් වේ. එපමණක් නොව, පත්වීම් වැනි සර්ව පාක්ෂික මෙවලමක්