සත්‍යයේ ශුන්‍ය මොහොත: සූදානම සඳහා පියවර 8 ක්

ගූගල් හි ශුන්‍ය මොහොත පිළිබඳ සත්‍යය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් කිරීමට පසුගිය වසරේ අගභාගයේදී මම සගයකු වෙනුවෙන් පෙනී සිටියෙමි. උපායමාර්ගය ලේඛනගත කිරීම සඳහා විශාල පරිශ්‍රමයක් හා ද්‍රව්‍යයක් ඇති අතර, බොහෝ නූතන අලෙවිකරුවන් සඳහා ද්‍රව්‍යය තරමක් මූලික වේ. මූලික වශයෙන්, ඔබ මිලදී ගැනීමක් කිරීමට තීරණය කරන මොහොත නම් සත්‍යයේ ශුන්‍ය මොහොතයි - නැතහොත් සරලවම ZMOT ය. මෙන්න මම කළ ZMOT ඉදිරිපත් කිරීම: මෙන්න වඩාත් සවිස්තරාත්මක වීඩියෝවක්