ගූගල්, බිං, යෙල්ප් සහ තවත් දේ සඳහා සමාලෝචන සබැඳි ගොඩනගන්නේ කෙසේද…

ඕනෑම ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සහ සමාලෝචන වෙබ් අඩවියක් හෝ දේශීය සෙවුමක් මත ඔබේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වැඩිදියුණු කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රමයක් වන්නේ මෑත, නිරන්තර හා කැපී පෙනෙන සමාලෝචන ග්‍රහණය කර ගැනීමයි. එය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ට එය පහසු කළ යුතුය! ඔබව වෙබ් අඩවියකින් සොයාගෙන සමාලෝචනය කරන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අවශ්‍ය නැත. සමාලෝචන බොත්තම සෙවීම කලකිරීමට කාරණයක් නොවේ. ඉතින්, එම සමාලෝචන ග්‍රහණය කර ගැනීමට ඇති පහසුම ක්‍රමය නම්