ඉහළම අන්තර්ගතය බෙදාගන්නා විශ්මය ජනක වචන

ලිපි මාතෘකා ක්ලික් කර කියවීමට අවශ්‍ය නම් ඒවා ඇතුළත් කළ යුතු ප්‍රධාන අංග 2 ක් ගැන මෑතකදී මම ලිවීය. සමහර වචන මිනිසුන් කියවන දේට පමණක් බලපාන්නේ නැත, එය මිනිසුන් බෙදාගන්නා දේටද බලපෑම් කළ හැකිය! ෂෝර්ට්ස්ටැක් හි මෙම තොරතුරු විස්තරය අයිරිස් ෂූර්, ලියෝ විඩ්රිච් සහ ස්කොට් අයිරෙස් වෙතින් ලබාගත් දත්ත සපයයි. අන්තර්ගතය බෙදාගන්නා වචන බ්ලොග් සටහන් - විශ්මය ජනක, විද්‍යාව, විවේචනාත්මක ට්විටර් - ඉහළට, අනුගමනය කරන්න, කරුණාකර ෆේස්බුක් - උපදෙස්, විස්මයන්, දේවානුභාවයෙන්