හෝටල් සඳහා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් අලෙවිකරණ උපායමාර්ග පිළිබඳ කාලෝචිත සටහනක්

අයියෝ… නැගී එන සමාජ මාධ්‍ය බලපෑම්කරුවෙකු වන එලී ඩාර්බි සහ ඩබ්ලින්හි වයිට් මූස් කැෆේ හි හිමිකරු පෝල් ස්ටෙන්සන් සහ චාල්විල් ලොජ් අතර මෑත තත්වය ඔබ දැක නොමැති නම්. එලී ඩාර්බි නිවාඩුවක් ගත කිරීමට තීරණය කළ විට, ඇය නැවතී සිටීමට කැමති හෝටල් කිහිපයකට ගොස් ඇයගේ සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රේක්ෂකයින් හරහා යම් ප්‍රසිද්ධියක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙළඳාමේ රැඳී සිටිය හැකිදැයි බැලීමට. කවුරුවත් මගේ ශත දෙක ඉල්ලන්නේ නැහැ,