සුවඳ අලෙවිකරණය: සංඛ්‍යාලේඛන, ප්‍රත්‍යක්‍ෂ විද්‍යාව සහ කර්මාන්තය

මම කාර්යබහුල දවසක සිට ගෙදර එන සෑම අවස්ථාවකම, විශේෂයෙන් මම පාරේ බොහෝ කාලයක් ගත කර ඇත්නම්, මම කරන පළමු දෙය ඉටිපන්දමක් දැල්වීමයි. මගේ ප්‍රියතම එකක් වන්නේ කැල්ම් නම් මුහුදු ලුණු ප්ලාවිත දැව ඉටිපන්දමකි. එය දැල්වීමෙන් මිනිත්තු කිහිපයකට පසු, මට හොඳ හැඟීමක් ඇති අතර… මම සන්සුන්ව සිටිමි. සුවඳ පිළිබඳ විද්‍යාව සුවඳ පිටුපස ඇති විද්‍යාව සිත් ඇදගන්නා සුළු ය. ට්‍රිලියන ගණනකට වඩා විවිධ ගන්ධයන් මිනිසුන්ට තේරුම් ගත හැකිය. වශයෙන්