8 සිල්ලර මෘදුකාංග තාක්‍ෂණයේ ප්‍රවණතා

සිල්ලර කර්මාන්තය යනු කර්‍මාන්ත හා ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් ඉටු කරන විශාල කර්මාන්තයකි. මෙම ලිපියෙන් අපි සිල්ලර මෘදුකාංග වල ඉහළ ප්‍රවණතා ගැන සාකච්ඡා කරමු. වැඩි වේලාවක් බලා නොසිට, අපි ප්‍රවණතා වෙත යමු. ගෙවීමේ විකල්ප - ඩිජිටල් පසුම්බි සහ විවිධ ගෙවීම් දොරටු මාර්ගගත ගෙවීම් සඳහා නම්‍යශීලී බවක් එක් කරයි. පාරිභෝගිකයින්ගේ ගෙවීම් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට පහසු නමුත් ආරක්ෂිත ක්‍රමයක් ලැබේ. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම අනුව ගෙවීම් සඳහා අවසර දෙනු ලැබුවේ මුදල් සඳහා පමණි

දෘඩාංග, මෘදුකාංග… වෙබ් මෘදුකාංග?

පරිගණක කර්මාන්තයේ පරිණාමයේ දී, අපට දෘඩාංග තිබේ - යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ. විවිධ මාධ්‍යයන්ගෙන් අපට මිලදී ගැනීමට සහ ස්ථාපනය කිරීමට හැකි කාර්යයන් කිරීමට එම සම්පත් උපයෝගී කරගත් විසඳුම් අප සතුව තිබුණි. වර්තමානයේ ඔබට මාධ්‍ය නොමැතිව මෘදුකාංගය බාගත කළ හැකිය. දශක දෙකක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග දෘඩාංග වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ප්‍රතිස්ථාපන ඇත. මේ දක්වා මා සතුව තිබූ සියලුම පරිගණක පිළිබඳ අවංකවම මට අහිමි වී ඇත. මම