ඔබේ වීඩියෝ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරවල ROI මැනිය හැකි ආකාරය

වීඩියෝ නිෂ්පාදනය යනු ROI වෙත පැමිණෙන විට බොහෝ විට අඩු තක්සේරු කර ඇති අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග වලින් එකකි. බලගතු වීඩියෝවකට ඔබේ වෙළඳ නාමය මානුෂීය කරන සහ මිලදී ගැනීමේ තීරණයකට ඔබේ අපේක්ෂාවන් තල්ලු කරන අධිකාරිය සහ අවංකභාවය ලබා දිය හැකිය. වීඩියෝව හා සම්බන්ධ ඇදහිය නොහැකි සංඛ්‍යාලේඛන කිහිපයක් මෙන්න: ඔබේ වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර ඇති වීඩියෝ මගින් පරිවර්තන අනුපාත 80% කින් ඉහළ යා හැකිය.