හොඳම අලෙවිකරණ ජංගම යෙදුම! අනුවාදය 3

පෝස්ටානෝ හි ඇදහිය නොහැකි කණ්ඩායම නැවතත් එය සිදු කර ඇති අතර, මාර්ටෙක් හි 3 වන අනුවාදය සමඟ විශිෂ්ට ජංගම යෙදුමක් පිළිබඳ මගේ සියලු අපේක්ෂාවන් අභිබවා ගියේය. මම විශ්වාස කරනවා එය හොඳම අලෙවිකරණ අයිෆෝන් ඇප් එකක් (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එනවා)! පළමුවෙන්ම ෆේස්බුක් වැනි වම් සංචාලනයක් ඇතුළත් වන ඉතා සිනිඳු ප්‍රතිනිර්මාණයකි. අපගේ පොඩ්කාස්ට්, වීඩියෝ සහ සිදුවීම් ඇතුළුව - ඔබ සැරිසැරීමට කැමති කාණ්ඩය හෝ මාධ්‍යය අනුචලනය කිරීම සහ තේරීම සරල කරයි.