360 කතන්දර: ඔබගේ 360˚ වීඩියෝ ව්‍යාපාර නිර්මාණය කරන්න, සංස්කරණය කරන්න සහ ප්‍රකාශයට පත් කරන්න

ෆේස්බුක් මේ වසර මුලදී බ්ලෙන්ඩ් මීඩියා සමඟ හවුල් වී තවත් 360˚ වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් වේදිකාවට ගෙන ඒමට උපකාරී වන අතර වීඩියෝ නිර්මාණකරුවන් 360 ක් සඳහා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක් දියත් කළේය. ලොව පුරා නිර්මාණාත්මක ප්‍රජාවෙන් ලබාගත් වීඩියෝ නිබන්ධන සඳහා ප්‍රජාව ප්‍රවේශය ලබා දෙයි. පළපුරුදු වෘත්තිකයන් සෙල්ෆි සැරයටියක් භාවිතා කරන විට 360˚ වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද, විවිධ 360˚ කැමරා සමඟ අඩු ආලෝක තත්ත්වයන් යටතේ වැඩ කිරීම සහ රූප ස්ථායීකරනය ඇතුළු උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. ඉදිරියට එන නිර්මාණකරුවන්ගේ වැඩමුළු ලැයිස්තුවක් සහ පෙර සිට නැවත කැප් කිරීම