රියෝ එස්.ඊ.ඕ යෝජනා එන්ජිම: ශක්තිමත් දේශීය අලෙවිකරණය සඳහා අභිමතකරණය කළ හැකි වෙළඳ නාම පාලනය

ඔබ සිල්ලර වෙළඳසැලකට ගිය අවසන් අවස්ථාව ගැන සිතන්න - අපි එය දෘඩාංග ගබඩාවක් ලෙස හඳුන්වමු - ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් මිලදී ගැනීමට - අපි ඉස්කුරුප්පු ඇණ කියමු. ඔබ ළඟම ඇති දෘඩාංග වෙළඳසැල් සඳහා ඉක්මන් මාර්ගගත සෙවුමක් කර ඇති අතර ගබඩා වේලාවන්, ඔබේ ස්ථානයෙන් ඇති දුර සහ ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩය තොගයේ තිබේද නැද්ද යන්න මත පදනම්ව ඔබ යා යුත්තේ කොතැනටද යන්න තීරණය කරයි. එම පර්යේෂණය කර ගබඩාවට පැදවීම ගැන සිතා බලන්න