ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා මගේ උපදෙස් 10 ක්

ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම පිළිබඳ ලිපියක් පරිගණක සාප්පු සවාරියේ ඇත. ලිපියේ ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් කිහිපයක් ඇතත් මම හිතන්නේ නැහැ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛතා නිවැරදිව ලැබුණා කියා හෝ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ආවරණය කළේ නැහැ. මම පසුගිය මාස කිහිපය තුළ මගේ බ්ලොග් අඩවිය වෙත තදබදය වැඩි කරමින් සිටිමි. මම මගේ පා ​​readers ක සංඛ්‍යාව, මගේ පා ​​readers කයන්ගේ ප්‍රභවයන් මැනවින් මැන බැලුවෙමි. මම පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ටොන් එකක් ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මගේ හොඳම දස දෙනා: එපා