2015 ඩිජිටල් අලෙවිකරණ තත්වය

ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් අප සෑහෙන වෙනසක් දකින අතර ස්මාර්ට් ඉන්සයිට්ස් හි මෙම තොරතුරු විස්තරය උපාය මාර්ග බිඳ දමා වෙනසට හොඳින් කථා කරන සමහර දත්ත සපයයි. නියෝජිතායතන දෘෂ්ටි කෝණයකින්, වැඩි වැඩියෙන් නියෝජිතායතන පුළුල් පරාසයක සේවාවන් අනුගමනය කරන බැවින් අපි බලා සිටිමු. මම මගේ ආයතනය ආරම්භ කර වසර 6 කට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇත, DK New Media, සහ කර්මාන්තයේ හොඳම නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු විසින් මට උපදෙස් දෙන ලදී