ට්විටර් යතුරුපුවරු කෙටිමං ලැයිස්තුව

මීට වසර විස්සකට පමණ පෙර මම ප්‍රථම වරට වැඩසටහන් ආරම්භ කරන විට, මට උසස් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු සහ දක්ෂ සංවර්ධකයෙකු වූ සගයකු සිටියේය. මගේ දකුණු අතෙන් මා ලඟා වූ සෑම අවස්ථාවකම ඔහු මූසිකය අක්‍රීය වීම ගැන යමක් කතා කරයි. ඔහුගේ අනුවාදය දේශපාලනික වශයෙන් නිවැරදි නොවන අතර බොහෝ විට රැකියාවට ආරක්ෂිත නොවන අසභ්‍ය වචන වලින් ඔතා තිබුණි. අවුරුදු විස්සකට පසුවත් මම තවමත් මගේ මූසිකය මත රඳා සිටිමි. ඒක කිව්වේ, මට අ