ඔබේ ව්‍යාපාර කේපීඅයි නිර්මාණය කරන්න, බෙදාගන්න සහ බලපෑම් කරන්න

විශ්ලේෂණ සමඟ මට සැමවිටම ඇති වූ එක් ගැටළුවක් නම් වෙළෙන්දන් සිතන්නේ වැඩි වැඩියෙන් මිනුම් ඇසුරුම් කිරීම ඔවුන්ගේ වේදිකා වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රමය බවයි. වාර්තා කිරීමට විචල්‍යයන් දහස් ගණනක් තිබීම සතුටක් වන අතර, ඔබේ ව්‍යාපාරයට සැබවින්ම බලපාන්නේ කුමන විචල්‍යයන්ද යන්න තේරුම් ගැනීම වඩා දුෂ්කර ය. කුමන විචල්‍යයන් දැයි තේරුම් ගැනීම පවා ඉඳිකටුවක් ගෙන යන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය අසයි. විශ්ලේෂණ වේදිකා සෑම විටම වඩා ප්‍රශ්න ජනනය කරන බව පෙනේ