ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය විය හැකි සෑම කෙටි පණිවිඩයක් සඳහාම ආකෘති

එය නවීන දින පහසු බොත්තමක් වැනි ය. එය හැරුණු විට අතීතයේ කාර්යාල ගැජටයට නොහැකි විය. පෙළ පණිවිඩ යැවීම අද ව්‍යාපාරයේ ඕනෑම දෙයක් පාහේ ඉටු කර ගැනීම සඳහා සරල, සරල හා effective ලදායී ක්‍රමයකි. ෆෝබ්ස් හි ලේඛකයින් ඊළඟ මායිම අලෙවිකරණ කෙටි පණිවිඩ අලෙවිකරණය අමතයි. වර්තමාන ඩිජිටල් අලෙවිකරණ භූ දර්ශනයේ ජංගම වැදගත්කම ඉතා වැදගත් බැවින් එය ඔබට මග හැරීමට අවශ්‍ය නැත. අධ්‍යයනවලින් පෙනී යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතා කරන්නන්ගෙන් 63% ක්ම ඔවුන්ගේ උපකරණ තබා ගන්නා බවයි