දායක නොවීම පිටුවක් තැනීමේදී ඔබ අනුගමනය කළ යුතු හොඳම පිළිවෙත් 6

ඔබේ අලෙවිකරණ ඊමේල් හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර වලින් පුද්ගලයින් දායක නොවීමට හේතු පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන අපි බෙදා ගත්තෙමු. සමහර ඒවා ඔබගේ වරදක් නොවිය හැකිය, මන්ද ග්‍රාහකයින් බොහෝ ඊමේල් වලින් යටවී ඇති බැවින් ඔවුන්ට යම් සහනයක් අවශ්‍ය වේ. ග්‍රාහකයෙකු ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයේ ඇති දායකත්වයෙන් ඉවත් වූ සබැඳිය සොයාගෙන ක්ලික් කළ විට, ඒවා සුරැකීමට ඔබ කරන්නේ කුමක්ද? මම මෑතකදී කළේ ස්වීට්වෝටර් නම් ශ්‍රව්‍ය උපකරණ වෙබ් අඩවියයි