ඔන්ලයින් පැවැත්මේ ABCs

අද, මම කතා කරන්නේ ඩොමිනේට් යුවර් ඩෙස්ටිනි නම් උත්සවයකදීය. තරුණ ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය භාර ගැනීමට බලය ලබා දීම මෙම උත්සවයේ අරමුණයි. මෙම අවස්ථාව ජීවිත පාඩම් මෙන්ම ව්‍යාපාර ජාලකරණය සහ හොඳම භාවිතයන් සමඟ මිශ්‍ර වේ. උදාහරණයක් ලෙස හොඳ මිතුරෙකු වන වික්ටෝරියා ෆින්ච් යනු ඔබේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම (එය ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු) සහ එය පාලනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව කථා කළ ප්‍රාදේශීය ණය විශේෂ expert යෙකි. මට අවශ්‍ය විය