වල් කුරුල්ලන්ගේ අසීමිත කඳු මුදුන

පසුගිය සති කිහිපය තුළ පැය 60 ක වැඩ කිරීමත් සමඟ, මම වයිල්ඩ් බර්ඩ්ස් අන්ලිමිටඩ් සඳහා කරන සිතියම්කරණ ව්‍යාපෘතියට තවත් 20 ක් හෝ 30 ක් එකතු කිරීම අභියෝගයකි. කෙසේ වෙතත්, හෙට විශාල දිනයක් වන අතර, WBU එහි සමහර ඡන්ද දායකයින්ට ක්‍රියාකාරීත්වය පෙන්වන විට. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම වෙබ් අඩවියට බොහෝ ක්‍රියාකාරීත්වයන් මිරිකා ඇති අතර තවත් බොහෝ දේ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. වෙළඳසැල් වලට තමන්ගේම යාවත්කාලීන කළ හැකි ශක්තිමත් පරිපාලන පසුපෙළක් තිබේ