සෑම ගෘහ කාර්යාලයකටම එකක් අවශ්‍යයි!

මීට වසරකට පමණ පෙර (2005) මම පැත්තෙන් තරමක් උපදේශනය කරමින් සිටි අතර එය හැසිරවීමට නිවස වටා නව දෘඩාංග කිහිපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. මම නව පරිගණකයක්, නව නෙට්ජියර් රැහැන් රහිත රවුටරයක් ​​සහ රැහැන් රහිත කාඩ්පත් මිලදී ගත්තා… හොඳම ආයෝජනය මගේ ලින්ක්ස්ටේෂන් ය. ලින්ක්ස්ටේෂන් මගේ රැහැන් රහිත රවුටරයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වන අතර 250Gb ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත. ලින්ක්ස්ටේෂන් සඳහා පරිශීලක අතුරුමුහුණත ඇත්තෙන්ම සරලයි… මට හැකි විය