කර්මාන්තය විසින් සමාජ ප්‍රතිචාර සහ ROI

මෙය සමාජීය වශයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කැප වූ ඩිමාන්ඩ්ෆෝර්ස් හි අපූරු තොරතුරු විස්තරයකි (මට නාදය ඇසෙනු ඇත!). බොහෝ සමාගම් ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ මැනීමට මහත් පරිශ්‍රමයක් දරමින් සිටියද, මෙම තොරතුරු සංඛ්‍යාලේඛනවල දත්ත ගැටළුවක් වෙත යොමු කරයි. සමාජ මාධ්‍ය හරහා මිනිසුන් ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන නමුත් ඔබ එහි නොමැත. ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා ෆේස්බුක් පිටුවක් සැකසීම එක් දෙයකි, නමුත් ගනුදෙනුකරුවන් සක්‍රීයව සම්බන්ධ කර ගැනීම තවත් දෙයකි