ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

අලෙවිකරුවන් සහ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා පරිණත වන විට, අපි සමාජ මාධ්‍යවල ආයෝජනය කිරීමේ උඩු යටිකුරු ගැන තවත් බොහෝ දේ සොයා ගනිමු. මම බොහෝ විට සමාජ මාධ්‍ය උපදේශකයින්ගේ අපේක්ෂාවන් විවේචනය කරන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත - නමුත් එයින් අදහස් කරන්නේ මා සමාජ මාධ්‍ය විවේචනය නොකරන බවයි. සම වයසේ මිතුරන් සමඟ ප්‍ර wisdom ාව බෙදාගැනීමෙන් සහ අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳ නාම සමඟ සංවාදයෙන් මම ටොන් ගණනක් කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරි කරමි. මගේ කාලය සමාජ මාධ්‍ය සඳහා වැය කර ඇති බවට මට කිසිදු සැකයක් නැත