ඔබ වැරදියි, සමාජ මාධ්‍ය SEO කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමට හේතු 4 ක් මෙන්න

කරුණාකර අපට මෙම තර්කය අවසන් කළ හැකිද? සමාජ මාධ්යයේ බලපෑම සම්පූර්ණයෙන් වටහා නොගෙන නරක ලෙස හැසිරෙන සමහර වෘත්තිකයන් එහි සිටින බව මට පෙනේ. සමාජ යනු ප්‍රවර්ධන ක්‍රමවේදයක් වන අතර එය වෙළඳ නාම සම්බන්ධතාවය මෙන්ම පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට නිරාවරණය වීම ද සපයයි. මට ඒවා සියල්ලම එකවර ගැසීමට අවශ්‍ය නැත, නමුත් බොහෝ ශබ්දය පැමිණෙන්නේ SEO වෘත්තිකයන්ගෙන් බව පෙනේ - සරලවම එසේ නොකරන අය