කෙටි පණිවුඩය: ඔබේ පෙළ පණිවිඩ ප්‍රශස්තිකරණය හා වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

අනෙක් නාලිකා වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින අතර, සිල්ලර ගමනාගමනය, ලාභ නොලබන පරිත්‍යාග සහ ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වීම යන කාරණා සම්බන්ධයෙන් සෑම නාලිකාවක්ම දර්ශනීය ලෙස අභිබවා යන එක් සන්නිවේදන නාලිකාවක් ඇත. එම නාලිකාව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ජංගම කෙටි පණිවිඩයක් යවයි. කෙටි පණිවුඩ අලෙවිකරණ සංඛ්‍යාලේඛන කෙටි පණිවුඩ හරහා කෙටි පණිවුඩ කියවීමේ වේගය 98% 9 ක් ලැබී තත්පර 10 ක් ඇතුළත විවෘත වේ. කෙටි පණිවුඩ තේරීම ඉලක්ක කරගත් පුද්ගලයින්ගෙන් 3% ක්