අතථ්‍ය සිදුවීම් සඳහා තනි කවුළුවක ඔබගේ පවර්පොයින්ට් විනිවිදක දර්ශනය සකසන්නේ කෙසේද

සමාගම් නිවසේ සිට දිගටම වැඩ කරන විට, අතථ්‍ය රැස්වීම් ගණන අහස උසට නැඟ තිබේ. ඉදිරිපත් කරන්නාට ඇත්ත වශයෙන්ම පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීමක් තිරය මත බෙදා ගැනීමේ ගැටළු ඇති රැස්වීම් ගණන ගැන මම ඇත්තෙන්ම පුදුම වෙමි. මමත් මෙයින් ඉවත් නොවෙමි… මම එන්නත් කර ඇති ගැටළු හේතුවෙන් මම කිහිප වතාවක්ම මග හැරී ගොස් වෙබ් ජාලයක් ආරම්භ කිරීම ප්‍රමාද කළෙමි. කෙසේ වෙතත්, සෑම අන්තර්ජාලයක් සමඟම එය සකසා සුරකින බව මම සහතික කරමි