සමාජ මාධ්‍ය අධීක්ෂණ හා විශ්ලේෂණ ලෝකය

මෙම සංඛ්‍යාලේඛනයේ පළමු දත්ත ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළුය… විශ්ලේෂණ මෙවලම් වෙළඳපොළේ වර්ධනය. මගේ මතය අනුව, එය ගැටළු කිහිපයක් වෙත යොමු කරයි. පළමුවැන්න නම්, අප සියල්ලන්ම අපගේ අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග වාර්තා කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා වඩා හොඳ මෙවලම් සොයමින් සිටින අතර දෙවනුව අපගේ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා අපගේ අලෙවිකරණ අයවැයෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් යෙදවීමට අපි කැමැත්තෙමු. අන් අය සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපි සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන විට, අපි