වට්ටම් වලට එදිරිව නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

ගනුදෙනුකරුවන් පොළඹවා ගැනීමේ මෙම උපාය මාර්ග දෙක ඔබට සමාන කළ හැකි බව මට විශ්වාස නැත. ඔබේ ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියට යමෙකු ලබා ගැනීම සඳහා වට්ටම් ලබා දීම හොඳ මාධ්‍යයක් බව මට පෙනේ, නමුත් නොමිලේ නැව්ගත කිරීම පරිවර්තන අනුපාත වැඩි කිරීමට මාර්ගය විය හැකිය. කේවල් කරන සාප්පු හිමියන් කෙතරම් විශ්වාසවන්තද යන්න මට කුතුහලයක් ඇත. ඔබ දැඩි ලෙස වට්ටම් ලබා දෙන්නේ නම්, ජනතාව යම් දිනක ආපසු පැමිණ වට්ටම් නොමැතිව මිලදී ගන්නවාද? ඔබ නොමිලේ නැව්ගත කරන්නේ නම්, එය ඔබේ වෙබ් අඩවියේ අංගයක් නොවේද?