ඔබ ගෝලීය වෙළඳපලෙන් වාසි ලබා ගන්නේ නැත

මෑතකදී මම දේශීය සිල්ලර වෙළෙන්දෙකු බැලීමට ගියෙමි. ඔහුට මුල සිටම වෙළඳ භාණ්ඩ සැලසුම් කිරීමට, අලුත්වැඩියා කිරීමට සහ විකිණීමට හැකි ඇදහිය නොහැකි ව්‍යාපාරයක් සහ ස්ථානයක් තිබේ. ඔහුගේ පහසුකම් රටේ හොඳම ඒවා වන අතර, ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටින සෑම පුද්ගලයෙකුම සුවිශේෂී දක්ෂතා, සුදුසුකම් සහ සහතිකය ලබා ඇත. ඔහුගේ අභියෝගය නම්, ඔහුගේ සාම්ප්‍රදායික අලෙවිකරණය එය භාවිතා කළ අඩිපාර තදබදය ආකර්ෂණය කර නොගැනීමයි. ඔහුගේ සබැඳි පැමිණීම බොහෝ විට අත් පත්‍රිකාවකි. අපි යනවා