ඔබේ සිදුවීම් දින දර්ශනයට SEO වැඩි දියුණු කළ හැකි ක්‍රම 5 ක්

සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණය (SEO) යනු නිමක් නැති සටනකි. එක් අතකින්, සෙවුම් යන්ත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ස්ථානගත කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ වෙබ් පිටු ප්‍රශස්තිකරණය කිරීමට අලෙවිකරුවන් උත්සාහ කරයි. අනෙක් අතට, ඔබට සෙවුම් යන්ත්‍ර යෝධයින් (ගූගල් වැනි) නව, නොදන්නා ප්‍රමිතිකවලට අනුගත වන පරිදි ඔවුන්ගේ ඇල්ගොරිතම අඛණ්ඩව වෙනස් කරමින් වඩා හොඳ, වඩා සංචලනය කළ හැකි සහ පුද්ගලීකරණය කළ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරයි. ඔබගේ සෙවුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා හොඳම ක්‍රම සමහරක් වන්නේ තනි පිටු ගණන වැඩි කිරීම සහ

ක්ලික් කිරීමකට ගෙවිය යුතු ආකාරය තේරුම් ගැනීම ඔබේ කාබනික සෙවුමට සහාය වේ

ගුරු අලෙවිකරණය කිරීමෙන් එය සෑම දිනකම ඔබ තුළට විදිනවා… ඔබට ක්ලික් කිරීම් සඳහා ගෙවීමට අවශ්‍ය නැත. මුල් පිටපතක් වන්න, විශිෂ්ට අන්තර්ගතයන් ලියන්න, සමාජ මාධ්‍යවල බෙදා ගන්න - සහ ඉන්ද්‍රජාලිකව විකුණුම් ඔබේ දොරට තට්ටු කරයි. නැත්නම් ඔවුන් එහෙම කරයිද? මම කවදාවත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට දේශනා කරන්නේ එය කිසි විටෙකත් එක් මාධ්‍යයක් නොවන බවත්, ඔවුන් එකිනෙකා පෝෂණය කිරීමට හෝ අනුගමනය කළ හැකි බවත්ය. සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණයට එදිරිව සෙවුම් යන්ත්‍ර අලෙවිකරණය සහ ගෙවීම