බාලදක්ෂයා: ඩොලර් 1 බැගින් තැපැල්පත් යැවීමේ සේවාවක්

බාලදක්ෂය යනු එක් දෙයක් කරන සරල සේවාවකි - එය ඔබට අභිමත පරිදි 4 × 6, සම්පූර්ණ වර්ණ තැපැල්පත් යැවීමට ඉඩ දෙයි. ඔබ ඔබේම ඉදිරිපස සහ පසුපස පින්තූර සපයයි, ලිපින ලැයිස්තුවක් සපයයි (අපට එය ගොඩනඟා ගැනීමට ඔබට උදව් කළ හැකිය, නැතහොත් ඔබට එය තනිවම කළ හැකිය), ඔවුන් ලස්සන තැපැල් පතක් මුද්‍රණය කර ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන් හෝ සේවාදායකයින් ගණනකට තැපැල් කරනු ඇත. ඩොලර් 1.00 බැගින්. බාලදක්ෂයින් වැඩ කරන ආකාරය රූප එක් කරන්න - ඒවා භාවිතා කරන්න