මයිලෝ සමඟ ඔබේ සිල්ලර ඉන්වෙන්ටරි ඔන්ලයින් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න

පසුගිය සතියේ මම මිලෝ හි නිෂ්පාදන හා ඉංජිනේරු කණ්ඩායම් මෙහෙයවන රොබ් ඊරෝ සමඟ කතා කළෙමි. මයිලෝ යනු සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ පොයින්ට් ඔෆ් සේල් (POS) හෝ ව්‍යවසාය සම්පත් සැලසුම් (ERP) සමඟ කෙලින්ම ඒකාබද්ධ වන දේශීය සාප්පු සෙවුම් යන්ත්‍රයකි. ඔබේ කලාපයේ ඉන්වෙන්ටරි වල ඇති අයිතම හඳුනා ගැනීමේදී මයිලෝ වඩාත් නිවැරදි සෙවුම් යන්ත්‍රය වීමට මෙය ඉඩ දෙයි. මිලෝගේ ඉලක්කය වන්නේ වෙබයේ සෑම කතාවකම සෑම රාක්කයකම සෑම නිෂ්පාදනයක්ම තිබීමයි…

බ්ලොග් ක්‍රියාකාරී දිනය 2007 පැමිණේ!

බ්ලොග් ක්‍රියාකාරී දිනය - ඔක්තෝබර් 15. ග්‍රීන්හෝම් වෙතින් පාරිසරික නිෂ්පාදන පැකේජයක් දිනා ගන්න බ්ලොග් ක්‍රියාකාරී දිනයට සහභාගී වන බ්ලොග්කරුවන්ගේ අවසාන අගය කුමක් දැයි ඔබට වඩාත් නිවැරදිව අනුමාන කළ හැකි නම් අපි පාරිසරික නිෂ්පාදන පැකේජයක් ලබා දෙන්නෙමු. ක්‍රියාකාරී බ්ලොග් අඩවියේ අදහස් ලෙස අනුමාන කිරීම් ඔක්තෝබර් 14 වන විට තිබිය යුතුය. තව දැනගන්න සහ ඔබේ අනුමානය ගන්න