ඔබ විකුණුම් හෝ අලෙවිකරණයක සිටී නම්, දැන් නැවුම් වන්න!

එය සෑම සතියකම සිදු වේ. මට වෙළෙන්දෙකුගෙන් හෝ අපේක්ෂකයෙකුගෙන් විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබෙන අතර අපි කතා කිරීමට දිනයක් එකට වැඩ කරමු. මම ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය පරීක්ෂා කර බලා එය සුදුසු දැයි බලන්න. ඔවුන් ගැන තව ටිකක් දැන ගැනීමට මම ඔවුන් සමඟ LinkedIn සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ ඇත. දිනය නියම කර ඇත, දින දර්ශන ආරාධනය පිළිගෙන මම ඉදිරියට යන්නෙමි. සති කිහිපයක් ගත වන අතර පුද්ගලයෙකු සමඟ අනතුරු ඇඟවීමක් පැමිණේ.