ස්කයිප් හි පොඩ්කාස්ට් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පටිගත කරන්නේ කෙසේද

අපගේ පොඩ්කාස්ට් හි දැන් අපගේ විශේෂ ert සම්මුඛ සාකච්ඡා මාලාවන් දෙකක් ඇති අතර එය ඇදහිය නොහැකි තරම් හොඳින් ගොස් ඇත. වෙබ් උපායමාර්ගයේ අපගේ හවුල්කරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් සිදු කරන ලද වෙබ් රේඩියෝවේ එඩ්ජ් අප සතුව ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී අපට අවශ්‍ය වූයේ විශේෂ expert යෙකු සමඟ ගැඹුරට කිමිදීමටයි. එඩ්ජ් ටෝක් මාතෘකාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. රට පුරා සිටින විශේෂ experts යින් සමඟ, ඇතුළුවීමට සෑම දෙනාගේම කාලසටහන සමතුලිත කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි