වුෆූ හි සැඟවුණු ක්ෂේත්‍රයක් ජනාවාස කරන්න

ඔන්ලයින් පෝරම තනන්නෙකු ලෙස ෆෝර්ම්ස්ටැක්හි සිටින මගේ මිතුරන්ට මා කෙතරම් අර්ධ වශයෙන් සිටිනවාදැයි ඔබ දන්නවා, නමුත් ඒජන්සියක් ලෙස, අපි සැමවිටම අප ආදරය කරන යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීමට නොලැබේ. අද, අපි දැනටමත් Wufoo හි ඊයම් කළමණාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ පූර්ණ ලෙස ඒකාබද්ධ වී ඇති සමාගමක් සඳහා ගොඩබෑමේ පිටු උපාය මාර්ගයක් යෙදවුවෙමු. අප සැමවිටම සහතික කරන එක් කරුණක් නම්, සෑම ඊයම් වර්ගයක්ම ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න අප හඳුනා ගැනීමයි