බ්ලොග්-ඉඟි: නොගැලපෙන විකාරයකි

ඇඩම් ටීස්ට බ්ලොග් අඩවියක් තිබේ. ඔහුගේ අමු HTML විශ්ලේෂණය කිරීමේදී, ඔබ දන්නවා ඔහු බොහෝ හොඳ උපදෙස් වලට සවන් දී ඇති බව - බලාපොරොත්තුවෙන් මෙහි :). ඔබේ බ්ලොග් ඉඟි ඔබගේ ප්‍රධාන සටහන් ඔබගේ පැති තීරුවට හසු වේ. ඔබේ ශෛලමය පත්‍රයේ ඔබේ ප්‍රාථමික අංශය 480px ලෙස සකසන්නේ නම්, එය ඔබගේ සටහන් වල වම් සහ දකුණු පස සුදු පැහැති අවකාශයක් ලබා දෙන බව සොයාගතහොත් එය වඩාත් පහසු වේ