ඔබේ වෙබ් පැවැත්මේ වැදගත්ම අංගය සැඟවීම නවත්වන්න

බොහෝ විට, මම ආයතනික වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන විට, මම මුලින්ම සොයන්නේ ඔවුන්ගේ බ්ලොග් අඩවියයි. බරපතල ලෙස. ආයතනික බ්ලොග්කරණය පිළිබඳ පොතක් ලියා ඇති නිසා මම එය නොකරමි, මම සැබවින්ම උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ සමාගම සහ එහි පිටුපස සිටින පුද්ගලයින් තේරුම් ගැනීමට ය. නමුත් මම බොහෝ විට බ්ලොගය සොයා ගන්නේ නැත. නැතහොත් බ්ලොගය වෙනම වසමක පවතී. නැතහොත් එය ඔවුන්ගේ මුල් පිටුවෙන් තනි සබැඳියක් වන අතර එය හුදෙක් බ්ලොග් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ඔබේ