වර්ඩ්ප්‍රෙස් වලට දොස් කියන්න එපා

90,000 හැකර්වරු දැන් ඔබේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ස්ථාපනයට පිවිසීමට උත්සාහ කරති. එය හාස්‍යජනක සංඛ්‍යාලේඛනයක් පමණක් නොව ලෝකයේ ජනප්‍රියම අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධතියේ ජනප්‍රියත්වය ද පෙන්වා දෙයි. අපි අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති පිළිබඳව තරමක් අ nost ෙයවාදියෙකු වන අතර, අපට වර්ඩ්ප්‍රෙස් කෙරෙහි ගැඹුරු, ගැඹුරු ගෞරවයක් ඇති අතර අපගේ සේවාදායකයින්ගේ බොහෝ ස්ථාපනයන් සඳහා එය සහාය වේ. වර්ඩ්ප්‍රෙස් හි නිර්මාතෘවරයා සමඟ මම අනිවාර්යයෙන්ම එකඟ නොවෙමි.