හොඳම මාර්ගගත අලෙවිකරණ වැරදි 5

සබැඳි අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් වැරැද්ද යන වචනයට මා කැමති බව මට විශ්වාස නැත. මගේ මතය අනුව, අත්වැරැද්දක් යනු ඔබේ වෙළඳ නාමයට හෝ කීර්තියට දැඩි ලෙස හානි කළ හැකි දෙයකි… නමුත් බොහෝ සමාගම් බොහෝ විට එම වැරදි නොකරයි. ප්‍රෙස්ටීජ් අලෙවිකරණයේ මෙම තොරතුරු විස්තරය මාර්ගගත අලෙවිකරණ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සම්පත් කිහිපයක් විසින් හඳුනාගෙන ඇති ඉහළම වැරදි වෙත යොමු කරයි. ඔවුන් පෙන්වා දෙන එක් කරුණක් නම් - ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන්ගෙන් 83% ක් පවසන්නේ ඔවුන් කලාතුරකින් හෝ කිසි විටෙකත් නොවන බවයි