සෙරෝස්: සංවර්ධනයකින් තොරව ලස්සන අන්තර් ක්‍රියාකාරී අන්තර්ගතයක් සාදන්න

වර්ඩ්ප්‍රෙස් හි අන්තර්ගත කළමනාකරණ පද්ධති වෙළඳපල සතුව ඇති තරමටම, එය ඔබට වැඩ කිරීමට හැකි වන පරිදි තේමාවක් හෝ ප්ලගිනයක් තැනීම සඳහා ශක්තිමත් යටිතල පහසුකම්, අඛණ්ඩ නඩත්තු කිරීම සහ විශිෂ්ට සංවර්ධන කණ්ඩායමක් අවශ්‍ය වේ. මම එය ඇදහිය නොහැකි නම්‍යශීලී බවක් අවතක්සේරු කිරීමට උත්සාහ නොකරමි, නමුත් ව්‍යාපාරික පරිශීලකයෙකු ලියාපදිංචි වී ලස්සන වෙබ් අඩවියක් තැනීමේ අවස්ථාව යම් වැඩක් කිරීමට සිදුවේ. එසේම, වෙබ් අඩවියෙහි ආදර්ශය a