නූතන ජංගම සංචාරකයාගේ නැගීම

නවීන ජංගම සංචාරකයාගේ නැගීම පිළිබඳව සංඛ්‍යාලේඛන සමඟින්, සංචාරක කර්මාන්තයේ ජංගම වේගවත් පරිණාමය විදහා දක්වන නව තොරතුරු මාලාවක් මාලාවක් යූසබල්නෙට් විසින් සකස් කර ඇති අතර, වෙන්කිරීමේ සංඛ්‍යාතය, සහස්‍රක ජංගම දුරකථන වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ජංගම ලැදියා වැඩසටහනකට ඇති පුදුම සහගත ප්‍රති results ල ඔවුන්ගේ ගමන් තීරණ වලදී සහ තවත් බොහෝ දේ. සම්පුර්ණ ශ්‍රේණියට ගුවන් ගමන් ගාස්තු ඇතුළත් වේ: මිලේනියල්ස් ජංගම ගමන් ගාස්තුවට නායකත්වය දෙයි: බොහෝ ජංගම සංචාරකයින් අවුරුදු 25-44 අතර පාරිභෝගිකයින් වේ.