ඔබේ PDF ජංගම, වෙබ්-සූදානම්, බෙදාගත හැකි ඇපකරයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න

සෑම දෙනාටම පාහේ PDF ආකෘතියෙන් නඩු, ධවල පත්‍රිකා සහ විකුණුම් ඇපකර භාවිතා කර ඇත. වර්තමානයේ බොහෝ උපාංගවලට PDF පා readers කයින් සිටින අතර, එම පා readers කයන්ට ඒවා සමාජීයව බෙදා ගැනීමට හෝ ඒවා කෙලින්ම ඔබේ අන්තර්ගතයට කාවැද්දීමට හැකියාව ඇති උපාංග හරහා කියවීම ප්‍රශස්ත නොවේ. සරල පොත් පිංච මඟින් ඔබේ පී.ඩී.එෆ් වලින් සාදන ලද හෝ මුල සිටම නිර්මාණය කරන ලද පොත් පිංච උඩුගත කර සත්කාරකත්වය සැපයිය හැකි සරල යෙදුමක් සපයයි. පොත් පිංච ඕනෑම තැනක ගනුදෙනුකරුවන්ට පළ කිරීම, ඇලවීම, ට්වීට් කිරීම, බෙදාගැනීම, විද්‍යුත් තැපැල් කිරීම, කාවැද්දීම සහ බාගත කිරීම කළ හැකිය.