පිටු: වර්ඩ්ප්‍රෙස් තේමාව ඇදගෙන යන්න

හාස්‍යයට කරුණක් නම්, මම අද උදේ ඒජන්සියකට කතා කරමින් සිටියේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් තුළ ඇති තේමාවන්හි සංකීර්ණතාවය පිළිබඳව ය. PHP සංවර්ධකයින් වන අප වැනි පුද්ගලයින් සඳහා, තේමාවන් සහ ප්ලගීන ටොන් ගණනක් කර ඇති අතර වර්ඩ්ප්‍රෙස් ඒපීඅයි සම්පූර්ණයෙන්ම වටහාගෙන ඇත, එය නරක නැත. අවාසනාවකට මෙන්, සමහර සමාගම් සහ පුද්ගලයින් සඳහා එය ළඟා විය නොහැක. බොටම් ලයින් - ඔබේ පිරිසැලසුම හෝ තේමාව වෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සෑම අවස්ථාවකම සංවර්ධකයෙකු ඇමතීමෙන් මිල අධික විය හැකිය!