ඔබේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් වෙබ් අඩවිය වේගවත් කරන්නේ කෙසේද?

ඔබගේ පරිශීලකයින්ගේ හැසිරීමට වේගයේ බලපෑම අපි බොහෝ දුරට ලියා ඇත්තෙමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, පරිශීලක හැසිරීමට යම් බලපෑමක් තිබේ නම්, සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්‍රශස්තිකරණයට බලපෑමක් ඇත. වෙබ් පිටුවක යතුරු ලියනය කිරීමේ සරල ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ සාධක ගණන බොහෝ දෙනෙකුට වැටහෙන්නේ නැත. දැන් වෙබ් අඩවි ගමනාගමනයෙන් අඩක්ම ජංගම බැවින්, සැහැල්ලු, වේගවත් වීමද අත්‍යවශ්‍ය වේ