කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර සඳහා ඉහළම මාර්ගගත අලෙවිකරණ ක්‍රියාකාරකම්

බී 2 සී සමාගම් සඳහා වලාකුළු අලෙවිකරණ මෘදුකාංග සපයන ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක් වන ඉමර්සිස්, ඩබ්ලිව්බීආර් ඩිජිටල් සමඟ හවුල්ව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සිල්ලර වෘත්තිකයන් 254 දෙනෙකුගේ පුද්ගලික හා මාර්ගගත සමීක්ෂණයේ ප්‍රති results ල නිකුත් කර තිබේ. ප්‍රධාන සොයාගැනීම් අතරට බී 100 සී සිල්ලර වෙළඳාමේ SMBs (ඩොලර් මිලියන 2 ක් හෝ ඊට අඩු ආදායමක් ඇති ව්‍යාපාර) ඔප්පු කර ඇති සාර්ථකත්වය වටා සර්වබලධාරී උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කරමින් සිටී, තීරණාත්මක නිවාඩු සාප්පු සවාරි කාලය සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කරමින් සිටින අතර වඩාත් දියුණු තාක්‍ෂණය පෙරට ගෙන ඒමට උත්සාහ කරයි. වේගයෙන් ඉන්න