මොකක්ද කියන්න පුලුවන්ද? සිරස් වීඩියෝව ප්‍රධාන ධාරාව පමණක් නොවේ, එය වඩාත් .ලදායී වේ

මීට වසර කිහිපයකට පෙර මම වීඩියෝ හරහා මගේ අදහස් බෙදා ගන්නා විට සගයකු විසින් ප්‍රසිද්ධියේ සමච්චලයට ලක් කරන ලදී. මගේ වීඩියෝ සමඟ ඔහුගේ ගැටලුව? මම දුරකථනය තිරස් අතට නොව සිරස් අතට තබාගෙන සිටියෙමි. මගේ වීඩියෝ දිශානතිය මත පදනම්ව ඔහු මගේ විශේෂ ise භාවය සහ කර්මාන්තයේ රැඳී සිටීම ප්‍රශ්න කළේය. එය හේතු කිහිපයක් නිසා උමතු විය: වීඩියෝ යනු පණිවුඩය ආකර්ශනය කර ගැනීමට හා සන්නිවේදනය කිරීමට ඇති හැකියාවයි. දිශානතියට කිසිදු බලපෑමක් ඇති බව මම විශ්වාස නොකරමි