අලෙවිකරණ කැරැල්ලට නායකත්වය දෙන්න

මාක් ෂාෆර් මුණගැසුණු පළමු වතාවේදී, ඔහුගේ අත්දැකීම් සහ ගැඹුරු තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය මම ක්ෂණිකව අගය කළෙමි. මාර්ක් ප්‍රමුඛ සමාගම් සමඟ ඔවුන්ගේ අලෙවිකරණ උත්සාහයන් වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව කටයුතු කරයි. මම මෙම කර්මාන්තයේ දක්ෂ වෘත්තිකයෙකු වන අතර, මම දර්ශනය සඳහා නායකයන් අතළොස්සක් දෙස බලමි - මාක් අවධානය යොමු කරන නායකයින්ගෙන් කෙනෙකි. මාර්ක් අලෙවිකරණයේ පළපුරුදු ප්‍රවීණයෙකු වන අතර, ඔහු පළමු තැනට පැමිනීම මම අගය කළෙමි