ඔබේ අමුත්තන්ට වැඩිදුර ඉගෙනීමට හෝ වැඩිදුර කියවීමට අවශ්‍ය නැත

බොහෝ විට, අලෙවිකරුවන් වැඩි තදබදයක් ලබා ගැනීමේ කාර්යබහුල බැවින් ඔවුන් දැනටමත් ලබාගෙන ඇති ගමනාගමනයේ පරිවර්තන ප්‍රතිශත වැඩි දියුණු කිරීමට කාලය වැය නොකරයි. මේ සතියේ, අපි රයිට් ඔන් ඉන්ටරැක්ටිව් හි සේවාදායකයෙකු සඳහා බහු ස්පර්ශ ඊමේල් වැඩසටහනක් සමාලෝචනය කරමින් සිටියෙමු. සේවාදායකයා විශ්මය ජනක ව්‍යාපාර කිහිපයක් දියත් කළ නමුත් එය අඩු ක්ලික් කිරීම් හරහා අනුපාත සහ පරිවර්තනයන්ගෙන් පීඩා වින්දා. සෑම විද්‍යුත් තැපෑලකටම සමාන සම්බන්ධතා ඇති බව අපි දුටුවෙමු.