ඉහළ ව්‍යවසාය විශේෂ .යින්ගෙන් ලබාගත් සමාජ මාධ්‍ය ප්‍ර is ාව

බිග් සමාගම් සමාජ මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් අපෙන් ඉතිරි අය එතරම් පැහැදිලි නැති බව දන්නේ කුමක්ද? ජේ බයර්ගේ නවතම විද්‍යුත් පොත වන Social Pros All-Stars: Career Paths සහ ඉඟි විශාල සමාගම් සමාජ මාධ්‍ය වෘත්තිකයින් 27 දෙනෙකුගෙන් දත්ත හාරා අපට අර්ථවත් රටා සොයාගත හැකිදැයි සොයා බැලීය. ඔබේ සමාජ මාධ්‍යය ස්ථාපිත කිරීම, ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් වර්ධනය කිරීම, ප්‍රජාව ගොඩනැගීම සහ ඔබේ වෙළඳ නාමය හොඳින් නියෝජනය කිරීම පිළිබඳ සාමාන්‍ය ප්‍ර wisdom ාව සහ තොරතුරු මෙම තොරතුරු වලට ඇතුළත් වේ